“Правата на хората с увреждания – да се чуваме, не да се омразваме!”*

По време на конференцията „Правата на хората с увреждания – защита от насилие, мониторинг на услугите и водене на стратегически дела. Деинституционализация и междусекторност“ на 18.04.2024 г., бяха представени два важни доклада, разкриващи сериозни проблеми в системата за подкрепа на хората с увреждания в България. Организирана от Фондация „КЕРА“, Фондация „Валидити“ – Будапеща и сдружение „Независима експертна мрежа – НИЕ“, конференцията събра експерти от няколко европейски държави за обсъждане на предизвикателствата и възможните решения за подобряване на механизмите за превенция, докладване и защита при насилие, основано на пола срещу хора с увреждания. Обсъден бе и въпросът за деинституционализацията в България и извършения независим мониторинг от организациите-домакини в редица български резидентни услуги.

Read More

Нови промени в Закона за защита от домашното насилие

От 1 януари 2024 г. влизат в сила промени в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), касаещи хората с увреждания. Съгласно новите правила, право да подадат молба за защита до съда вече ще имат и хората, поставени под пълно запрещение.

Освен това, когато пострадалият от домашно насилие човек се намира в безпомощно състояние в резултат на тежко увреждане, заболяване или старост, или е поставен под запрещение, молбата за защита ще може да бъде подадена и от съответния директор на дирекция „Социално подпомагане“. Законът предвижда още, че когато пострадалото лице не може да се защити поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя, производството може да се образува и по искане на прокурора.

Read More

Изследователски доклад за пречките пред хората с интелектуални и/или психосоциални увреждания в системата на наказателното правосъдие в България

Докладът е част от проекта „Включване и достъп до правосъдие за обвиняеми с интелектуални и психосоциални увреждания“ (ENABLE – 101056701 – JUST-2021-JACC). Този проект има за цел насърчаването на достъпа до правосъдие и по-справедливи наказателни производства за обвиняеми с интелектуални и/или психосоциални увреждания в осем държави от Европейския съюз.

Read More
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google