Името на проекта е ENABLE.

ENABLE означава:
Създаване на условия за приобщаване и достъп до правосъдие
за лица с интелектуални и психосоциални увреждания.
Правосъдието е национална правна система.
Ако някой наруши закона, съдията ще реши какво ще се случи с тях, в съдебната система
Обвиняемите са хора, които са обвинени в нарушаване на закона.
Понякога, ако отидат в съда и се срещнат със съдия те ще имат със себе си експерт по право, наречен адвокат.
Хората с интелектуални и психосоциални увреждания са тип хора, които може да изберат да прочетат лесен за четене документ.
В този документ понякога ще ги наричаме хора с увреждания, тъй като е по-лесно да се чете.

Кратко описание

В проекта ще говорим за:
      – достъп до съдебната система и за
      – по-справедливи процедури в съдебната система
за хора с увреждания.

Хората с увреждания понякога имат досег със съдебната система.

Те могат да бъдат обвинени в нарушаване на закона.

Или могат да бъдат помолени да говорят за някой друг, който е обвинен в нарушаване на закона.

Работата с човек, който е обвинен в нарушаване на закона може да се нарече наказателно производство.

Съдебната система може да не е създадена така, че да удовлетвори потребностите на хората с увреждания.
Съдебната система може да бъде трудна или травматична за хора с увреждания.
Травматично означава, че хората с увреждания могат да реагират със страх, тревожност, гняв, депресия или вина.
Националните закони трябва да гарантират равен достъп до правосъдие за всички.
Проектът има за цел да осигури:
    – равно третиране,
    – участие,
    – включване,
    – и справедливо отношение
на обвиняемите с увреждания в съдебната система.

За кого е предназначен проектът ENABLE?

За хора с интелектуални и психосоциални увреждания, които участват в съдебната система и които участват в съдебния процес.

Какво иска да постигне проектът ENABLE?

Съдебната система трябва да осигури на хората с увреждания следното:
    – информация в достъпен формат (например такава, което е лесна за четене),
    – достъпна технология и информация,
    – квалифицирани юристи и служители на съдебната система,
които познават нуждите на хората с увреждания и
    – подкрепящи работници, които разбират съдебната система и
могат да подпомогнат хората с увреждания в правния процес.

Каква е целта на проектът ENABLE?

Ще насърчим равния достъп до съдебната система.

Ще търсим начини за подобряване на достъпността на съдебната система.

Имаме 3 цели:
– подобряване на знанията на хората, работещи в съдебната система относно потребностите на хората с увреждания, особено жените с увреждания и хората, които живеят в затвора.
– подобряване знанията и разбирането сред
хората, работещи в съдебната система,
като адвокати, полицаи, съдии и други
относно хората с увреждания и улесненията,
от които те се нуждаят.
– подобряване на достъпа до правни услуги за
обвиняеми с увреждания.
Това означава разговори с хора, работещи в съдебната система, както и с хора, които предоставят подкрепа на хора с увреждания и други хора в обществото, които могат да помогнат.

Каква работи проектът ENABLE?

  • Ще направим проучвания.
Ще разговаряме с хора с увреждания и хора, които работят в съдебната система.
  • Ще изготвим наръчник.
Наръчникът ще предостави на съдиите и други служители в съдебната система информацията, от която се нуждаят, за да може хората с увреждания да бъдат изслушани и да могат да разберат съдебните процедури.
  • Ще изготвим специален протокол.
Протоколът е официална процедура или система от правила.
Нашият протокол ще помогне на хората с увреждания да получат достъп до съдебната система.

Важно

Искаме да помогнем на обвиняемите с увреждания.
Експерти от различни области ще работят заедно:
    – адвокати и други правни експерти,
    – експерти по правата на хората с увреждания,
    – и други хора с познания за съдебната система и нуждите на хората с увреждания.
Проектът включва хора от страни от ЕС.
ЕС означава Европейски съюз.

Партньори

Хората и организациите, които работят по проекта имат много опит и знания.
– Centrul de Resurse Juridice (Румъния),
– Fenacerci – Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade
Social (Португалия),
– Fórum pro lidská práva (Чехия),
– International Commission of Jurists – European Institutions
(Белгия),
– Фондация Кера (България), PIC – Pravni center za varstvo
človekovih pravic in okolja (Словения),
– Confederación Plena Inclusión España (Испания) и
– Mental Health Perspectives (Литва).
Проектът се координира от международна организация – Фондация Валидити.

Повече информация

Проектът следва международни и европейски стандарти за достъп на хората с увреждания до правосъдие.
Лесна за четене информация е достъпна от част от тези връзки:
Лесна за четене информация е достъпна от част от тези връзки:
United Nations’ Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания) (член 4, 5, 9, 12, 13),
International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities (Международни принципи и насоки за достъп до правосъдие за хора с увреждания),
– European Union Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030 (Стратегия на Европейския съюз за правата на хората с увреждания 2021-2030 г.)

Друга информация за проекта:

Проектът стартира през септември 2022 г. и ще приключи през август 2024 г.
Заплащането по проекта е с помощта на Европейския съюз.
Номерът на проекта е 101056701.
Осигуряване на възможност за приобщаване и достъп до правосъдие за обвиняеми с интелектуални и психосоциални увреждания (101056701 – ENABLE – JUST-2021-JACC).
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
© Илюстрации от Питър Габер (myPart Project ) и архива на Завод Риса.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google