Включване и достъп до правосъдие за обвиняеми с интелектуални и психосоциални увреждания

Проектът има за цел да насърчи достъпа до правосъдие и по-справедливи наказателни производства за обвиняеми с интелектуални и психосоциални увреждания в 8 страни от ЕС.

Свързани помежду си услуги и програми за превенция на насилието над жени и деца, насочени към хората с увреждания

Проектът е насочен към жени и деца с психосоциални и/или интелектуални увреждания, които са жертви на насилие в институции и програми, предназначени да ги обслужват.

Свързване на информация за
адаптирани и достъпни за деца
съдилища

Проектът има за цел да подобри достъпността и интеграцията на системите за защита на децата в наказателния процес, в частност на деца с интелектуални и/или психосоциални увреждания. Това включва осигуряване на процес, съобразен с уврежданията, възрастта и пола на децата жертви, за вземане на решения относно тяхната защита, подкрепа и настаняване.

Litigate

Целите на проекта предвиждаме да постигнем чрез комбинирано изпълнение на дейности за разработване на адаптивно и ориентирано към практиката стратегическо ръководство за водене на съдебни дела, както и достъпна информация за достъп до правни и помощни услуги; разработване и пилотиране на адаптивна и ориентирана към практиката програма за обучение (включително програма за наставничество) за изграждане на капацитет на организации на гражданското общество и адвокати за това как да използват Хартата на основните права на ЕС при водене на стратегически съдебни дела, в полза на лица с интелектуални и/или психосоциални проблеми; и насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни; между организации на гражданското общество и практикуващи юристи.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google