Фондация „КЕРА“ има удоволствието да ви покани на Европейската конференция (на английски) организирана от Plena Inclusion в рамките на заключителния етап на проекта Enable. Този проект обединява организации от осем европейски страни, между които и България, посветени на защитата за равноправното участие и справедливите права на съдебен процес за хора с интелектуални и психосоциални увреждания.

Тази конференция е от съществено значение, защото хората с интелектуални и психосоциални увреждания, които са обвиняеми, често се сблъскват с множество бариери, които ги възпрепятстват да участват пълноценно и равноправно в наказателния процес. Пречките, като липса на информация в подходящи формати, както и липса на квалифицирана правна помощ или специалисти, които да подпомагат комуникацията и разбирането на съдебния процес ограничават правото им на достъп до правосъдие. Освен това, липсата на осведоменост и умения сред професионалистите в системата на наказателното правосъдие допълнително усложнява ситуацията. Чрез тази конференция се създава платформа за обсъждане на тези проблеми, споделяне на добри практики и разработване на стратегии за подобряване на достъпа до правосъдие, което е жизненоважно за гарантиране на справедливост и равнопоставеност за всички.

Теми на конференцията

По време на конференцията ще бъдат обсъдени следните теми:

  • Истории на хора с увреждания: Лични разкази за взаимодействието им със системата на наказателното правосъдие от гледна точка на жертви на престъпление и бивши подсъдими.
  • Презентация: „Достъп до правосъдие за хора с увреждания. Препятствия и обещаващи практики“: Представена от Уилсън Мачария, експерт по права на хората с увреждания и лице с увреждане, от Международната комисия на юристите.
  • Дискусии относно оценката на нуждите от процедурни улеснения в наказателни производства: В съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания, с фокус върху подсъдимите, но също така и вземайки предвид подобните нужди на жертвите и свидетелите.
  • Обещаващи практики в предоставянето на процедурни улеснения: Дискусии и споделяне на успешни примери.
  • Практическите негативни последици от института „невменяемост“: Обсъждане на съществуващите алтернативи и възможния бъдещ път напред.

Програма и регистрация

За да се запознаете с пълната програма на конференцията, моля, посетете файла по-долу.

Програмата може да видите тук.

За участие онлайн е необходимо предварителна регистрация: https://www.plenainclusion.org/l/enable-registration2024/

Не пропускайте възможността да се включите в тази важна дискусия и да допринесете за подобряване на достъпа до правосъдие за хората с увреждания.