LITIGATE

Проектът

Проектът е насочен към изследване на проблемите на воденето на стратегически дела, като способ за защита на правата на хората с увреждания в Европейския съюз и създаване на полезни инструменти за подкрепа на професионалисти, въвлечени в такива дела, както и за хората с увреждания. Проектът обединява 6 партньора от 5 държави, като цели насърчаване на прилагането на Хартата на основните права на ЕС при стратегически дела, за адресиране нарушаване на основните права на хора с интелектуални и/или психосоциални увреждания.

Целите на проекта предвиждаме да постигнем чрез комбинирано изпълнение на дейности за разработване на адаптивно и ориентирано към практиката стратегическо ръководство за водене на съдебни дела, както и достъпна информация за достъп до правни и помощни услуги; разработване и пилотиране на адаптивна и ориентирана към практиката програма за обучение (включително програма за наставничество) за изграждане на капацитет на организации на гражданското общество и адвокати за това как да използват Хартата на основните права на ЕС при водене на стратегически съдебни дела, в полза на лица с интелектуални и/или психосоциални проблеми; и насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни; между организации на гражданското общество и практикуващи юристи.

Проектът е финансиран от Изпълнителната агенция за европейско образование и култура на Европейската комисия. Продължителността му е 24 месеца и стартира през септември 2023 г.

Ако имате въпроси, свързани с проекта, моля, не се колебайте да се свържете с Inês Nunes De Freitas на: i.nunesdefreitas@victimsupporteurope.eu – във връзка с международните аспекти на проекта или с Владимир Мирчев или Анета Генова, на имейл kera.foundation@gmail.com

Цели

Проектът цели са:

 • Повиши знанията за водене на стратегически дела в полза на хора с увреждания;

 • Разработи практическо ръководство как да се използва Хартата на основните права на ЕС за водене на стратегически дела;

 • Да се изгражда капацитет на национални и международни заинтересовани лица как да бъдат водене стратегически дела;

 • Да се подобри взаимодействието между национални и регионални организации на хора с увреждания, организации за подкрепа на жертви и други мрежи в Европейския съюз, за постигане на по-широко прилагане на Хартата на основните права на ЕС в случаи, в които са харушени основни права на хора с увреждания.

Дейности

Проектните дейности са:

 • Изследване на воденето на стратегически дела в различните държави;

 • Създаване на Наръчник за водене на стратегически дела;

 • Разработване и прилагане на методология за обучение на заинтересовани лица;

 • Подобряване на протоколите за сътрудничество между различни заинтересовани лица;

 • Дейности за разпространяване на информация за проекта и постигнатите резултати, при изпълнение на различните дейности.

Резултати

Очакваните резултати са:

 • Създаване на Модел на Наръчник за водене на стратегически дела;

 • Създаване на учебна програма;

 • Провеждане на обучения на национално и международно ниво;

 • Създаване на менторска програма;

 • Създаване на достъпни материали;

 • Създаване на достъпни материали за стратегическо водене на дела;

 • Международна LABs 

 • Подкаст;

 • Международен симпозиум.

Брошура
Финансираща програма

Изпълнителната агенция за европейско образование и култура на Европейската комисия (European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Проектът е съ-финансиран от Европейският съюз. Изразените мнения и гледни точки във връзка с изпълнението му, обвързват техните автори и не отразяват непременно тези на Европейския съюз и Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито Европейската комисия могат да носят отговорност за тях.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google